“INTÉZMÉNYEKEN ÁT”
– református missziós hálózat a hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalokért – EFOP-1.3.7-17-2017-00332

 

Főpályázó: Jó Pásztor Református Óvoda

Konzorciumi partner: Családpedagógiai Egyesület

Támogatás összege: 49 878 906 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt fizikai befejezése: 2020.02.29.

Projektünk célcsoportját elsősorban Hajdúböszörmény és térségének lakossága alkotja, különös tekintettel a valamilyen szempontból hátrányos helyzetűek körére.

Kiemelt célcsoportunk a hátrányos helyzetű óvodás gyermekek és családtagjaik, illetve a településen élő hátrányos helyzetű családok.

Projektünk célja egy olyan közösségfejlesztő és hátránykompenzációs tevékenységcsomag összeállítása, amelyen keresztül csökken az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés a térségben, nő a lakosság társadalmi részvétele, aktivitása, erősödik a társadalmi kohézió. A projektben található különböző komplex tevékenységek hatása nem csak a megvalósítás ideje alatt, de hosszú távon is szolgálja a célcsoporttagok lelki egyensúlyát, önérdekérvényesítő képességét, a társadalmi együttélés hatékonyságát, valamint csökkenti a hátrányos megkülönböztetést. Projektünk fontos részét képezi továbbá, hogy az általunk összegyűjtött információk, tanácsok, jó gyakorlatok hosszú távon szolgálják a célcsoporttagokat, a helyi szakembereket és a térség valamennyi lakosát.

A projekt rövid és hosszú távú, közvetlen haszna elsősorban a programokon résztvevők számára realizálható. A foglalkozások a fiatalok esetében elősegíthetik az érdeklődés felkeltését egy-egy tématerület iránt, a tanulni vágyás, a tanulási kedv növelését ezzel pedig már a projekt időszak alatt a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkenését. A közösségi tér kialakítása, a közösségfejlesztő tevékenységek pedig a helyben maradást, a belső migráció csökkenését eredményezhetik. A hátránykompenzációs tevékenységeknek köszönhetően csökken a társadalmi rétegek közötti távolság, nő az empátia és a társadalmi érzékenység, az egész közösség befogadóvá válik. Így megtörténhet a kirekesztettek közösségbe való reintegrálása.  A programoknak hála az egyéni kompetenciák beépülnek a résztvevők személyiségébe, mint önismeret, kapcsolatteremtési készség, motiváltság. Ezek később hatással lesznek rájuk az életben, amely pedig növeli a családi közösségek erősödését, a társadalmi szerepvállalás erősödését.

A projekt másik közvetlen haszna az erős együttműködési hálózat kiépítése a civil és az egyházi szervezetek között. A közösségfejlesztő tevékenységek előtérbe kerülésével ezen kapcsolatok fontossága megnő, ezáltal bővül a kínálat a szabadidős elfoglaltságok tekintetében. Célunk ezen kínálat és kapcsolatrendszer hosszú távú fenntartása. További hosszú távú értéket képviselnek a projekt keretében összegyűjtött jó gyakorlatok és cselekvési tervek.

Az Óvoda és konzorciumi partnere kiemelt célja, hogy a projekt lezárultát követően is segítse a helyi lakosság formálódását, a helyi közösségek alakulását, valamint a jó gyakorlatokat más programokba is beépítve segítse a résztvevők fejlődését, az állami intézkedésekkel és célkitűzésekkel összhangban. A projekt során megismert és alkalmazott fejlesztések, metódusok, módszertani elemek beépülnek a megvalósító szervezetek életébe, a projekt során nyert tapasztalatokat a későbbiekben is hasznosítani tudják.